Kota ve Gözetim Belgesi

Kota ve Gözetim belgesi bazı tarım ya da işlenmiş tarım ürünleri ile sanayi ürünlerinin ikili antlaşmalar ve serbest ticaret antlaşmaları kapsamında gümrük vergisi muafiyeti veya indirimli gümrük vergisi uygulanarak ithal edilmesini sağlayan belgelerdir.

Gözetim belgesine tabi olan her farklı ürün ayrı tebliğler kapsamında yer alır ve gözetim belgesi müracaatında o tebliğ hükümlerine göre müracaat edilir. Gözetim belgesine tabi ürünlerin hepsine izin verilmemektedir.

Gözetim Belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez.