Sanayi Sicil Belgesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tutulan sanayi siciline 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan sanayi işletmelerinin kayıt yaptırarak sanayi sicil belgesi alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Veriliş tarihi itibariyle Sanayi Sicil Belgesi iki yılda bir vize yapılır. Kanunun 4. Maddesi gereği sanayi işletmelerinin faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlaması ve verilen bilgilerde değişiklik olması durumlarında bir ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur.

Sanayi sicil belgesini alan işletmeler Kanunun 5.maddesi gereği sanayi işletmeleri bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) vermek zorundadırlar.

Kanunun 2. 4. ve 5. Maddesinde yer alan yükümlülükleri yerine getirmeyen sanayi işletmeleri hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır.

Firmamız sizin adınıza sanayi sicil belgenizi mevzuata uygun olarak alır ve yıllık işletme cetveli girişini her yılsonundan itibaren dört ay içinde Bakanlığa (il Müdürlüğüne) bildirir. Böylelikle sanayi sicil işlemleri ile ilgili tüm süreci mevzuata uygun yöneterek cezai müeyyidelere maruz kalmamanızı sağlamaktayız.