Yatırım Teşvik Belgesi

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma-geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmek amacıyla 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2012/1 Sayılı Tebliğ kapsamında Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından elektronik ortamda düzenlenen belgedir.

Firmamız, yatırım teşvik mevzuatı kapsamında yatırım teşvik uygulamaları konusunda danışmanlık hizmeti vererek, yatırımınızın teşvik belgesine bağlanması ve teşvik belgesinin sağladığı avantajlardan yararlanılması akabinde de tamamlanan yatırımınızın teşvik tamamlama vizesinin yapılması süreçlerini sizin adınıza yönetmektedir.