Yabancı Personel Çalışma İzni

Yabancı uyruklu personel çalıştırmak isteyenler veya evlerinde bakıcı çalıştırmak isteyenler T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen yabancı çalıştırma iznini almak zorundadır. Bu kapsamda 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu, uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir. Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydı ile bu kanun uygulanmaktadır.

Yabancı çalışma izni konusunda profesyonel bir danışman ile çalışmak isterseniz firmamız bu konuda size tüm desteği sağlamaktadır. Başvuru ve sonrasındaki süreç sonlandırılana kadar iş takibi yapılarak yabancı personel çalışma izniniz alınmaktadır.