Üretim Kapasite Raporu

Esnaf ve sanatkarların kayıtlı bulundukları Esnaf ve Sanatkârlar Odaları tarafından tanzim edilen kapasite raporu İmalat, ticaret, inşaat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerle, makine ve tesisat, yıllık üretim kapasitesi, kapasite hesabı, yıllık tüketim kapasitesi gibi bilgileri gösteren ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun onayından itibaren 3 yıl geçerliliği olan belgedir. Fiziki ortamda düzenlenebildiği gibi ayrıca elektronik ortamda da düzenlenebilir.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği sanayi işletmesi sayılan yerler sanayi siciline kayıt yaptırmak zorundadır. Bu kaydı yaptırırken mikro işletme kapsamı dışında yer alan sanayi işletmeleri üretim kapasite raporlarını sanayi siciline kayıt için başvuruda bulundukları sanayi ve teknoloji il müdürlüklerine ibraz etmektedirler.

Bunun yanı sıra elektrik piyasasında lisanslı olarak faaliyet göstermek isteyen kişiler Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilecek olan Lisans belgesi almak için yapacakları bazı başvurularda Kaynak Belgesi/Beyanı sunmak zorundadırlar. Elektrik piyasasında lisanslı olarak faaliyet göstermek isteyen kişiler firmanız ile yaptığı alım sözleşmesini ve kapasite raporunuzu burada kullanabilmektedirler.

Mevzuat gereği zorunluluk arz eden yukarıda bahsettiğimiz bu ve benzeri konularda kullanabilmeniz adına firmamız üretim kapasite raporunuzu almak için ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odalarına mevzuata uygun olarak başvuruda bulunur ve başvuru aşamasından raporun alınmasına kadar geçen süreçteki tüm idari, teknik ve mali iş ve işlemleri sizin adınıza yürütür.