Turizm Belgesi

Yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm yatırım ve işletmelere ait tesislerin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması ve kalitenin yükseltilmesi amacı ile Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Belgesi, Turizm Yatırımı Belgesi, Turizm İşletmesi Belgesi ve Geçiş Dönemi Turizm Belgesi verilmektedir.

Firmamız 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine Ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve ilgili mevzuatlar kapsamında; Turizm Belgesi, Turizm Yatırımı Belgesi, Turizm İşletmesi Belgesi ve Geçiş Dönemi Turizm Belgesini almak için gerekli olan başvuru dosyasını mevzuata uygun ve eksiksiz olarak hazırlamakta, başvurunuzu yapmakta ve belgelerinizi temin etmektedir. Bu süreçte T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde tüm iş süreçlerini sizin adınıza yürütmektedir.